วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานเกษตร GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

เลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ถนน - ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมาน ลุนพงษ์ / 0873062279

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน