กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดบ้านลำ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มทำนาข้าวสังข์หยดบ้านลำ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 54
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 7
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

80/1 ม.7 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางชะอ้อน นิลพันธ์ / 0899754005

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน