ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 315
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • ข้าวเล็บนกปัตตานี
  • อัลฮัมดูลิลละฮ์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายชิมนาค เสณี / 0943177132

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน