ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกพิลา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกพิลา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • อัลฮัมดูลิลละฮ์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายหมัด ทิ้งปากถ้ำ / 0872981831

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน