ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง

image

เป็นผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 2,950
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 241
มาตรฐานที่ได้รับรอง : ผู้ผลิตอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (KS) Organic Thailand สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ผู้ผลิตข้าวเหนี่ยวเขาวงกาฬสินธุ์" (GI)
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวเหนียวแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

เลขที่ 155 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวกรียา สุไชยแสง / 0870903859

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / 0870903859

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์ 0870903859
ด้านบน