กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเล

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเล

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

116 ม.7 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุทธิชัย กาฬสุวรรณ / 085 4732438

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน