วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อมก๋อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ อมก๋อย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 128
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 18
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์ไทย
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวบือกี
  • ข้าวบือเนอมู
  • บือซากอ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

147 ม.8 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวจุฬาทิพย์ ลาภภพาเพิ่มพูน / 088-1392665

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน