ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งจำเริง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งจำเริง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 101
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวกล้องอมก๋อย

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

232 ม.3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

สอบถาม / โทร

คุณ นางบัวคำ ณ เชียงใหม่ / 091-8521300

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน