ข้าวกล้องดอยบ้านนาเกียน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวกล้องดอยบ้านนาเกียน

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 100
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 10
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขะสอ 62

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

179 ม.3 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

สอบถาม / โทร

คุณ นางเพชรรัตน์ ประเสริฐ / 095-3350295

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน