แปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

แปรรูปข้าวแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยทราย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 303
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

61/1 ม.5 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สอบถาม / โทร

คุณ นางพวงรัตน์ แจ้งแสง / 084-3723393

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน