กลุ่มผลิตข้าวบ้านแม่ขะปู (เก่อปุ๊คี)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวบ้านแม่ขะปู (เก่อปุ๊คี)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 193
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวบือซอมี
  • ข้าวบือพะโดะ
  • บือชูคี

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

141 ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

สอบถาม / โทร

คุณ นางอุบลรัตน์ กองแสง / 063-2581403

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน