กลุ่มเกษตรกรปกาเกอญอป่าตึงงาม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรปกาเกอญอป่าตึงงาม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 525
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 80
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข21
  • บือบอ
  • บือโปโหละ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

102/1 ม.14 ต.บึงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

สอบถาม / โทร

คุณ นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล / 086-1730790

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน