กลุ่มปลูกข้าวฮ้าว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มปลูกข้าวฮ้าว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 145
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 21
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวจ้าวดอย
  • ข้าวสันป่าตอง 1
  • ข้าวเหนียวลืมผัว
  • ฮ้าว

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

70/2 ม.4 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุชาดา สารศรี / 091-8573791

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน