กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 200
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหนียวดำหมอ

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

32 ม.3 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180

สอบถาม / โทร

คุณ นายลือชา แสนทิ / 087-8259599

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน