สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 373
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 22
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวเจ็กชัยนาท
  • ข้าวพิษณุโลก 80

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

79 ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120

สอบถาม / โทร

คุณ นายประสิทธิ์ พิมขาว / 087-2122827

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน