วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองระกำ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 94
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 6
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อาหารปลอดภัย
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข43
  • ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

155 ม.6 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุทิน ทาเอื้อ / 082-8841957

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน