ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิศูนย์กลางทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลทุ่งทอง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 793
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 26
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP/GI EU
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

1 ม.6 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

สอบถาม / โทร

คุณ นายสม ตารีกา / 087-2236292

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน