กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านทุ่งทรายทอง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านทุ่งทรายทอง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 454
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 35
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

93 ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

สอบถาม / โทร

คุณ นางสำราญ ซุยคง / 084-5518420

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน