วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านดอนพิมาน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้บ้านดอนพิมาน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 756
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 59
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

54 ม.16 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

สอบถาม / โทร

คุณ นายสถิตย์ เสนบุญมี / 092-9134455

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน