เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 381
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 33
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์/GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

102 ม.6 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

สอบถาม / โทร

คุณ นายปิ่น บุญเลิศ / 082-1011790

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน