วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 575
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 50
มาตรฐานที่ได้รับรอง : Pgs.Organic จากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน ประเทศไทย
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

73 ม.5 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

สอบถาม / โทร

คุณ นายสว่าง สุขแสง / 095-3625298

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน