วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านแจ่มอารมณ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านแจ่มอารมณ์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 303
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 33
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP/อินทรีย์/GI/GI EU
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

22 ม.9 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

สอบถาม / โทร

คุณ นายประชัน จันทร์หอม / 085-6469572

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน