เกษตรอินทรีย์บ้านน้ำอ้อม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์บ้านน้ำอ้อม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1219
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 96
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

152 ม.7 ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

สอบถาม / โทร

คุณ นายแสงจันทร์ พิรุณ / 089-8971877

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน