วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพ ต.ดู่ลาด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวคุณภาพ ต.ดู่ลาด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 322
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข10
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวเหนียวแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

57 ม.5 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170

สอบถาม / โทร

คุณ นางบุณรดา เย็นไธสง / 096-6853580

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน