ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะบ้านเหมือดขาว ม.7,12

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะบ้านเหมือดขาว ม.7,12

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 326
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

160 ม.7 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

สอบถาม / โทร

คุณ นายอุทัย ทองเย็น / 062-1956842

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน