ผู้ผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดวน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผู้ผลิตแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านดวน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 262
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 17
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

5 ม.7 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

สอบถาม / โทร

คุณ นายอิฎธิเดช รินทร / 098-1132714

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน