ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 281
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 23
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP/อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญถิ่น วรวาส / 084-5606799

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน