กลุ่มนาแปลงใหญ่ ข้าว GI อินทรีย์หนองห้าง เพอมิฮาว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มนาแปลงใหญ่ ข้าว GI อินทรีย์หนองห้าง เพอมิฮาว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 373
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 43
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP/อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข12
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.6 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

สอบถาม / โทร

คุณ นายำนวย สุระเสียง / 098-6893571

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน