กลุ่มแปลงใหญ่มะลิ 105 บ้านห้วยม่วง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มแปลงใหญ่มะลิ 105 บ้านห้วยม่วง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 509
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 52
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.4 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

สอบถาม / โทร

คุณ นางปริฉัตร รัตนวรรณี / 087-0123928

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน