กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 391
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.2 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุดใจ คงสมปอง / 084-497957

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน