วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม้ง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม้ง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 120
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 24
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเจ้าหอมนิล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

30 ม.1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

สอบถาม / โทร

คุณ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม / 095-5329707

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน