เกษตรกรบ้านโปร่งเป้า

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรกรบ้านโปร่งเป้า

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 359
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

120/4 บ้านโป่งเป้า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340

สอบถาม / โทร

คุณ นายสิทธิกร ปราบภัย / 084-6746378

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน