รวมพลังปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

รวมพลังปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 338
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

46 ม.16 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายกรุง ดวงเงิน / 086-1084445

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน