วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองเตา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองเตา

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 559
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 16
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

26 ม.11 ต.เมืองเตา อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุกัญญา สถานรัมย์ / 087-0439317

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน