วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 250
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 27
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • หอมใบเตย

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

141 ม.4 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

สอบถาม / โทร

คุณ นางจิราภรณ์ อินทะสร้อย / 086-2324837

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน