ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 450
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 45
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

17 ม.1 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมพงษ์ อาษากิจ / 080-0522601

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน