วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 230
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 23
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

19 ม.15 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายเด่นชัย ชาวสวน / 084-5297120

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน