ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านหนองคู ม.8 ต.หนองบัวแก้ว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านหนองคู ม.8 ต.หนองบัวแก้ว

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 274.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 24
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

91 ม.8 บ้านหนองคู ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายยรรยง ลิงไธสง / 089-5752909

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน