ข้าวหอมลำพลับเพลา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวหอมลำพลับเพลา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 206
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

1 ม.9 ต.ราษฏร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายอุดม พรมลี / 065-1041851

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน