เกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 226
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 21
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

50 ม.8 ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุพจน์ สุวรรณ / 097-1634933

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน