เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์แปรรูปผลผลิตบ้านหนองห้าง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 302
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

95 ม.3 บ้านหนองห้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายบรรพจน์ ชินวงษ์ / 098-6084226

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน