เกษตรผสมผสานบ้านผักสัง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรผสมผสานบ้านผักสัง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 107.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 7
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • กข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

26 ม.8 ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

สอบถาม / โทร

คุณ นายทวี เกิดบุญมี / 096-7019933

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน