วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 422
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 46
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GI Q /QEU/อินทรีย์ไทย
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

52 ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180

สอบถาม / โทร

คุณ นางจันเพ็ญ ลายทอง / 087-0745255

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน