วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนโจด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 304
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 19
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

18 ม.4 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

สอบถาม / โทร

คุณ นายประหยัด บุตรวัด / 086-0064426

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน