กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีบ้านบ่อแก

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 597
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 35
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

137 ม.2 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

สอบถาม / โทร

คุณ นางรัตยา สุขแก้ว / 098-1463771

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน