วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 600
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 46
มาตรฐานที่ได้รับรอง : organic Thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.2 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

สอบถาม / โทร

คุณ นายตู้ สุขนึก / 081-3128338

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน