เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์หอมมะลิ 105 ชุมพลบุรี 1

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 291
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 18
มาตรฐานที่ได้รับรอง : organic Thailand/GI ไทย
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

251 ม.1 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญเหลือ ฤทธิรณ / 089-4255466

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน