เกษตรอินทรีย์ตรมไพร-นาโพธิ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์ตรมไพร-นาโพธิ์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 321
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 26
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวเจ้าหอมนิล
  • ปกาอำปึล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

84 ม.12 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

สอบถาม / โทร

คุณ นายเสาร์ กรวยทอง / 062-8261548

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน