วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองเรือ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต.หนองเรือ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 436
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 26
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.2 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

สอบถาม / โทร

คุณ นายวิชิต มีแก้ว / 089-8445207

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน