ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 337
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 23
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

54/1 ม.5 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

สอบถาม / โทร

คุณ นายไชยวัฒน์ สีสนมาก / 091-8324043

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน